משרדי אגף שפ"ה וסביבה

כתובת: מועצה אזורית רמת הנגב , דואר נע חלוצה 0085515

מועדים לעיון במידע: כל יום מהשעה 08:00:15:30- בתאום מראש.

אסף עמיחי
מנהל אגף שפ"ה וסביבה
08-6564168
050-3833899
08-6564199

יעל גרינוולד
מרכזת תחום אשפה ופרוייקטים
08-6564137
052-3115319
08-65641999

 

תחנות ניטור אוויר

תחנת הניטור באשלים

תחנת ניטור צומת הנגב

 

מידע נוסף

 

דגימות בקולחים ובבוצות-מט"ש משאבים

פינוי תמלחת, כמותה , איכותה ויעד פינוי

נתוני פליטות גזים מאתר הפסולת אשלים