הורים יקרים,

נהלים אלה מתייחסים גם להסעות לבתי הספר וגם להסעות חוגים או כל פעילות מועצתית.

נושא הבטיחות בדרכים הינו נושא מרכזי בסדר היום החינוכי עבור ילדינו ולכן אבקשכם לשוחח עם ילדכם בנושא ולהקפיד על כללי הבטיחות הבאים:

 • חובה על כל תלמיד/ה להיחגר בעת הנסיעה
 • חובה להמתין לאוטובוס בתחנת ההסעה בלבד.
 • העלייה לאוטובוס תעשה בצורה מסודרת.
 • בנסיעה יש לשמור על שקט וישיבה במקום.
 • הירידה מהאוטובוס תעשה בצורה מסודרת ללא דחיפות.
 • אין לאכול בהסעה.
 • יש לעטות מסכה במשך כל הנסיעה
 • מומלץ לחשוב מחשבות חיוביות

שימו לב – 

 • המועצה תפעל בנחישות למניעת מקרים של התנהגות פרועה במהלך הנסיעה.
 • נהגי המועצה קיבלו הנחיה לא להמשיך בנסיעה אם התלמידים מתפרעים.
 • כל נזק לרכוש או השחתה של ציוד באוטובוס יגרום להשעיית התלמיד באופן מיידי מההסעה למשך שבוע ימים ועל הורי התלמיד/ ישוב לשאת בנזק הכספי .
 • במקרה של התנהגות אלימה מילולית פיזית הנושא יעבור לבירור בית הספר ולאחר מכן, יוחלט על ענישה {השעיה מההסעות}.
 • במקרה של הרחקה מההסעות, אחריות ההורים להגעת התלמיד לביה"ס והחזרתו.
 • במקרים של אי שמירה על כללי הבטיחות {חגורת בטיחות, עמידה במהלך הנסיעה, מעבר בין המושבים } כל הפרעה אחרת למהלך התקין בנסיעה ואי הקשבה להנחיות הנהג. ייצא מכתב אזהרה ובמידה והנושא יחזור על עצמו התלמיד יוזמן לשיחת בירור עם הוריו.
 • אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם, ההורים – בכדי להבטיח שמירה על היקר לכם מכל- ילדכם.

 

בברכה,

ד"ר ספי מלכיאור
מנהלת אגף קהילה וחינוך