מרכז שיטור קהילתי (מש"ק) מהווה יחידה משטרתית המאפשרת מתן שירותי משטרה נגישים לאזרח בד בבד עם מתן אפשרות למשטרה להכיר את הקהילה מקרוב ובצורה מעמיקה.

מש"ק רמת נגב החל את פעילותו בשנת 1998.

משרד המש"ק ממוקם במבנה מאחורי המועצה. במרכז השיטור הקהילתי ניתן לקבל שרותי משטרה קלאסיים והוא פועל בשיתוף פעולה עם גורמי המועצה השונים: ראש המועצה, קב"ט, מתמיד, מתנ"ס, מחלקת הרווחה, מח' החינוך ומוסדות החינוך, ישובי המועצה.

 

מטרות

 • שיפור איכות החיים בקהילה.
 • זיהוי בעיות פשיעה ועבריינות, ניתוחן ופעולה לצמצומן.
 • יזום פעילות לצמצום הפשיעה והעבריינות.
 • מוקד להפעלת המתמיד.

 

תפקידים

 • אכיפת חוקים תוך מתן דגש לנושאים המטרידים את התושבים בחיי היום-יום שלהם (השחתת רכוש, רעש במקומות ציבור, בריונות, אלימות בבתי-הספר, רוכלות, וכיוצא בזה).
 • הפעלת מתנדבים ופעילים אחרים באזור, הן במסגרת המשמר האזרחי והן במסגרת הקהילה לשם מניעת הפשיעה במקום וצמצומה.
 • ריכוז מידע על בעיות הקיימות במקום, כולל נושאים שאינם מוגדרים כפשיעה, דווקא, אלא גם "עבירות קלות", אשר מציקות לקהילה, ועלולות לגרום להתדרדרות לעבריינות (סכסוכים העשויים להוביל לאלימות קשה, הזנחה סביבתית שעלולה להוביל לכניסת עבריינים וסוחרי סמים במקום, חוסר תאורת רחוב ובתאורה בגנים ציבוריים המגבירים פחד וכיוצא בזה).
 • שילוב התקשורת המקומית במאבק בעבריינות ובפשיעה וכן ככלי להעברת מידע לציבור על הפעילות שנעשית, על דרכים להצטרף אליה, על מידע בתחום המיגון ומניעת פשיעה וכיוצא בזה.
 • השתתפות בוועדות ובפורומים עירוניים קהילתיים ושכונתיים שונים, במגמה להוות גורם פעיל באזור, אשר מודע לבעיות הקיימות, מכיר את גורמי הסיוע ונותני השירות השונים, ומהווה איש-קשר בין האזרח, לגורמים הקהילתיים ולמשטרה, שאותה הוא מייצג.

 

שירותים הניתנים במש"ק

 • קבלת תלונות והודעות מאזרחים.
 • טיפול באירועים באזור המש"ק.
 • טיפול בתופעות פשיעה מתמשכות.
 • טיפול בעבירות איכות חיים.
 • סיוע לחקירות, לעדויות, להזמנת חשודים.
 • טיפול בבעיות תנועה.
 • הדרכות בבתי ספר ובמתנ"סים.
 • ייעוץ וחלוקת חומר הסברה בנושא מיגון ומניעה.
 • הפניית אזרחים לטיפול בגורמים קהילתיים-עירוניים.

 

בעלי תפקידים

שיפרה בוכריס
מפקדת חבל רמת הנגב (קצינת מג"ב)
08-6579020
050-6276221

אופיר קלימי
שוטר קהילתי מועצתי
050-5076461

ישי שאול
שוטר קהילתי אגן משאבים
050-5070632

דוד סויסה
שוטר קהילתי
057-7809672