מהו מצב חירום?

מצב חרום מוגדר כאיום על אינטרס חיוני (במקרה קיצוני –חיי אדם או קרובים לו) ללא זמן להיערך אליו. ככל שהאינטרס המאוים חיוני יותר, וככל שזמן ההערכות קצר יותר תחושת החירום גדולה יותר.

 

מערך חרום ברמת הנגב

מערך החרום ברמת הנגב מורכב ממטה מל"ח (משק לשעת חרום) המופעל מיידית כשמוגדר מצב חרום במועצה.
במבנה המועצה נפתח חמ"ל (חדר מלחמה) המופעל ע"י צוות עובדים שהוכשר לתפקיד.
פתיחת החמ"ל נעשית בהוראת ראש המועצה, הנושא בתפקיד ראש מטה מל"ח במועצה.
מס' הטלפון של החמ"ל (בעיתות חרום בלבד) הוא 08-6564111

 

בישובי המועצה מופעלים צוותי צח"י (צוות חוסן ישובי) המופקדים על ניהול הישוב בעת חרום.