עקבות רפורמה בנושא כיבוי אש לפריטי רישוי עסק מרץ 2017
כל בעל עסק נדרש להיכנס לאתר הרשות הארצית לכבאות והצלה, לגבי אופן ביצוע מסלול בתצהיר.
כיבוי אש לא יגיע באופן יזום לביקורות שנתיות
האחריות עוברת לבעל העסק תוך כדי עמידה בתנאים מוקדמים של כיבוי אש.

לשאלות והתייעצות בנושא ניתן לפנות לדוד כהן, רכז רישוי עסקים:

דוד כהן
רישוי עסקים
08-6564170
050-6568044
08-6564100