טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל המועצה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
הילה קפלן מנכ"לית המועצה 08-6564123 050-8772888 08-6559235 hilak@rng.org.il
סוניה רביבו מזכירות המועצה ומזכירת מנכ"ל 08-6564133 050-2153391 08-6564100 sonya@rng.org.il
לירז איזנר מנהלת מוקד 106, רכזת תחום חירום והתנדבות 08-6564177 054-7792792 liraza@rng.org.il
חן רודומין עוזרת מנכ"לית 08-6564164 050-5826663 chenr@rng.org.il

מנכ"ל המועצה משמש זרוע תפעולית של ראש המועצה בניהול כל יחידות הרשות ובביצוע מדיניות מליאת המועצה. במסגרת תפקידו הסטטוטורי, אחראי המנכ"ל על ליווי ישיבות המועצה וועדות המועצה, על גיבוש מדיניות בנושא המנהל, גיבוש נהלים ודפוסי עבודה, בהתאם לחוקים וכללי המנהל התקין.

 מנכ״ל המועצה אחראי על פורום מזכירי יישובים. מנכ"ל המועצה משמש ראש המטה לשעת חירום. 

בנוסף, המנכ"ל ממונה על חוק חופש המידע.