טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל המועצה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
הילה קפלן מנכ"לית המועצה 08-6564123 050-8772888 08-6559235 hilak@rng.org.il
סוניה רביבו מזכירות המועצה ומזכירת מנכ"ל 08-6564133 050-2153391 08-6564100 sonya@rng.org.il
לירז איזנר רכזת מוקד רשותי, חירום ומתנדבים 08-6564177 054-7792792 liraza@rng.org.il
חן רודומין עוזרת מנכ"לית 050-5826663 chenr@rng.org.il

מנהלה

אינטרנט ומחשבים

טבלת אנשי קשר - אינטרנט ומחשבים
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
אילן טמיר אחראי מחשבים, אינטרנט ודיגיטל 08-6564133 050-7295772 ilant@rng.org.il

מבקר פנים והממונה על תלונות הציבור

טבלת אנשי קשר - מבקר פנים והממונה על תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
דוד שטרק מבקר פנים 08-6564126 davidsh@rng.org.il

מנכ"ל המועצה משמש זרוע תפעולית של ראש המועצה בניהול כל יחידות הרשות ובביצוע מדיניות מליאת המועצה. במסגרת תפקידו הסטטוטורי, אחראי המנכ"ל על ליווי ישיבות המועצה וועדות המועצה, על גיבוש מדיניות בנושא המנהל, גיבוש נהלים ודפוסי עבודה, בהתאם לחוקים וכללי המנהל התקין.

 מנכ״ל המועצה אחראי על פורום מזכירי יישובים. מנכ"ל המועצה משמש ראש המטה לשעת חירום. 

בנוסף, המנכ"ל ממונה על חוק חופש המידע.