החברה אחראית ומתפעלת את משק המים והביוב ביישובי המועצה ובכלל זאת שלושה מכוני טיהור שפכים:

  • מכון טיהור בשדה בוקר
  • מכון טיהור בפתחת ניצנה ליישובי המועצה
  • מכון טיהור בסמוך לאשלים לטיפול בבסיסי צה"ל ויישובי המועצה

החברה מספקת מים להרחבה בטללים, אשלים, מדרשת בן גוריון, עזוז, שיזף, מתחם המועצה ולחוות בודדים, כל יתר היישובים מקבלים את המים ישירות מחברת 'מקורות' או באמצעות ועדים מקומיים.

יענקל'ה מוסקוביץ
מנכ"ל המו"פ
08-6557919
050-4269912

אושרית דימשטיין
מנהלת תפעול
08-6557919
050-3960035
08-6557492