מו"פ רמת הנגב – מרכז ניסויים לחקלאות מדברית

כניסה לאתר הרשמי

המרכז לחקלאות בתנאי מדבר מו"פ רמת הנגב פועל במסגרת המועצה האזורית רמת הנגב ועוסק כבר כמעט 80 שנה במחקר אגרונומי לשם בניית תשתיות ידע לקיומה של חקלאות משגשגת ומקיימת בתנאי מדבר. מרכז הניסויים הנוכחי הוקם ב- 1981 כחלק מפרויקט מיסוד המחקר והפיתוח החקלאי לטובת יישוב הפריפריה בכלל והנגב בפרט, תוך ניצול משאבי הטבע מקומיים כמו מים מליחים הנמצאים בעומק הקרקע-לצורכי השקיה, סוגי קרקעות שונים, לחות אויר נמוכה, קרינה גבוהה ואקלים מדברי. המחקר ברובו הוא מחקר יישומי אשר תוצאותיו משרתים את חקלאי האזור. מו"פ רמת נגב מקיים שיתופי פעולה עם כל המוסדות האקדמאים והממשלתיים לרבות מינהל המחקר החקלאי (מרכז וולקני), אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ויחידות ההדרכה של משרד החקלאות (שה"מ).

גידולים מרכזיים הנחקרים במו"פ בתחום מטעים הם: כרמי זיתים, כרמי ענבים, מטעי חוחובה, מטעי תמרים, ומטעי רימונים ,וסוגי נשירים שונים.  בתחום ענף הירקות: עגבניות, עגבניות שרי, פלפל מסוגים שונים, מלפפון, תות שדה תלוי, תבליני עלים ליצוא ועוד. המו"פ אף עוסק בפיתוח גידולים חדשים חלקם ייחודים למקום: (סליקורניה, מקור החסידה וכמהת המידבר). בכל שנה מתקיימים במו"פ כמה עשרות ניסויים בהם גם מבחני זנים והתאמה לתנאי יובש ומליחות ונערכות בדיקות איכות וחיי מדף של התוצרת. לצד עבודת המחקר השוטפת הנעשית בתחנת הניסיונות, המו"פ עוסק גם בהדרכה של חקלאי האזור ומתן מענה למצוקות השעה בשטחים החקלאיים המסחריים. עד כה המו"פ ממומן ברובו ע"י משרד החקלאות וקק"ל והתבסס על העיקרון כי הידע שפותח במו"פ הועבר לחקלאים בזמן אמת ובחינם. החל מ-2019 נפתחה במו"פ מחלקה לפיתוח כלכלי שמטרתה לרתום את הידע שנצבר במו"פ למטרת שימור הקניין הרוחני והחזרת משאבים להמשך המחקר החקלאי ברמת הנגב.

יענקל'ה מוסקוביץ
מנכ"ל המו"פ
08-6557919
050-4269912
ציון שמר
מנהל התחנה
050-3699850
ספיר הירמן
מזכירת מו"פ
08-6557919
050-4333153
איציק צור
סמנכ"ל פיתוח כלכלי
08-6557919
052-4295138
ד"ר יובל קיי
רכז תחום ירקות/פיזיולוג של הצמח
054-9454829
עופר גיא
רכז תחום מוצרים חדשים
050-3699001
שבתאי כהן
חוקר תחום ירקות
054-6699852
מילי זנבר
חוקרת תחום טיפול בתוצרת לאחר קטיף
050-2101084
ד"ר שמעון פיבוניה
חוקר תחום הגנת הצומח
052-3665992
ד"ר אמנון בוסתן
חוקר תחום מטעים
054-4516193
איציק דוד
רכז תחום מטעים
050-3699853

יוסוף אבו מאמר
טכנאי ירקות
050-3699851

עינן שגיא
רכז השקיה
050-5717614

ד"ר מורן סגולי
חוקר תחום קרקע ומים
052-3774127

מרכז משתלמים בחקלאות

מרכז משתלמים בחקלאות

http://www.rn-tp.com/pages/ramat-negev

 

המרכז הבינלאומי להכשרת משתלמים בחקלאות ברמת הנגב פועל במו"פ מ-2003 כפרויקט הכשרה לסטודנטים ממדינות מתפתחות.

המטרה העיקרית היא אספקת ידע חקלאי מתקדם והכשרה מעשית אשר  ייושמו על ידי המשתלמים במשקיהם ויסייעו בשיפור תנובת הגידולים במדינות מוצאם.

הפרויקט, הפועל בשיתוף פעולה עם משרד החוץ, משרד החקלאות ומשרד הפנים, תורם הן למשתלמים השותפים, הן לחקלאים החונכים, למועצה וליחסי החוץ של ישראל עם המדינות השותפות בו.

אלון מלכיאור
מרכז משתלמים בחקלאות
08-6557919 , שלוחה 113
050-6203004

אביטל שרון
רכזת משתלמים
050-6395519

ג'סיקה פרלמן
רכזת ביה"ס
054-4747144

עידן לויד
אחראי תקשוב
052-2857366