צוות מרכז הצעירים בסנפלינג

אלון צחור
מנהל מחלקת ילדים ונוער
08-6564147
050-7226999
08-6564100

אורלי זרחין
מזכירת מחלקת ילדים ונוער
08-6564165
050-7740567
08-6564100

שני הפטל
רכזת מוגנות קהילתית
08-6564182
054-7919439
08-6564100

דור כהן
רכז נוער ופרויקטים
050-4355188
08-6564100

 

מחלקת הנוער עוסקת בפעילות השוטפת של החינוך הבלתי פורמאלי בישובי המועצה לכיתות
א-יב, ובפעילויות שיא משותפות לכל ישובי המועצה.
הפעילות מתבצעת במשולב ברמה הארצית, האזורית והיישובית עם תנועות הנוער בני המושבים, הנוער העובד ובני עקיבא.
המחלקה מסייעת בליווי והנחייה למדריכים ולכל העוסקים במלאכת החינוך בישוב.

 

פעילות מניעה

המחלקה אחראית על פעילות מניעה של התנהגויות סיכוניות, כגון שימוש בסמים, אלכוהול,
אלימות מינית ועוד. מתקיימות הכשרת מקצועיות למדריכים בישובים, העשרה להורים, הקמת
סיירות הורים וקיום סדנאות לילדים ולבני הנוער.

 

קשרי גומלין – החיבור היהודי בין הקהילות

משלחות נוער לחו"ל (גרמניה, פולין, דנוור), ואירוח גומלין לבני נער במשלחות המגיעות אלינו,
ומסייעת לקיומו של "גשר חי" בין קהילת רמת הנגב וקהילות שותפות בחו"ל.

 

מועצת נוער והתנדבות

המחלקה מפעילה את מועצת הנוער, המהווה גוף הקובע את סדר היום של הילדים ובני הנוער
במועצה ומקדם את האינטרסים שלהם.
המחלקה ומעודדת את התנדבות הנוער בגופים שונים ברחבי המועצה ומחוץ לה.