להלן מספרי טלפון למקרי חירום בנושא ביוב ומים בשעות בלתי שגרתיות ובסופי שבוע

באגן שדה בוקר: גלעד שביט – 050-7579163

באגן משאבים ופיתחת ניצנה: אריק לרנר – 052-6570117