במועצה אזורית רמת הנגב אנו משתדלים להכיל ילדים בעלי מגוון צרכים, חוזקות ואתגרים במערכות החינוך הקיימות.

יחד עם זאת, ילדים בעלי צרכים מיוחדים הדורשים מענים יחודיים ומותאמים להם, כגון כיתה קטנה בתוך ביה"ס רגיל,  ביה"ס לחינוך מיוחד או גני חינוך מיוחד, משובצים במסגרות מותאמות מחוץ למועצה.

אנו מקיימים תהליך משותף עם ההורים בהובלת הקב"סית, בשיבוץ וליווי הילדים לאורך שנת הלימודים.

על פי הנחיות משרד החינוך מתקיימות ועדות איפיון וזכאות הקובעות את סל המענים הנדרש על פי מידת התפקוד של כל ילד וילדה בחינוך המיוחד.