ד"ר ספי מלכיאור
מנהלת אגף קהילה וחינוך
08-6564181
050-2721271
08-6564100

מאיה אלמליח
מנהלת משאבי חינוך ורכזת צהרונים "ניצנים"
08-6564153
050-7748212
08-6564100

אגף קהילה וחינוך אחראי ליצירת התנאים לחינוך איכותי, ערכי, נגיש, מכיל ומותאם לכל ילדי רמת הנגב, ליצירת חיים קהילתיים איכותיים וטיפוח קהילות מעורבות ושותפות.

להעמיד לרשות הילדים חינוך מעולה, מוביל, ערכי, מותאם למאה ה- 21 , מכיל מפתח ומקדם.

לאפשר נגישות מקסימלית לכל תלמיד ברמת הנגב לתחומי חינוך, פורמלי ובלתי פורמלי, על מנת לפתח את כישוריו, סקרנותו ויכולותיו.

 

ילדה כותבת ביומן שלה

מפת החינוך של רמת נגב

החינוך במספרים