מינוי

הילה קפלן
מנכ"לית המועצה
08-6564123
050-8772888
08-6559235

 

נוסח החוק

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.

 

דוח ממונה על חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2021

דו"ח לשנת 2020

דו"ח לשנת 2018

דו"ח לשנת 2017

דו"ח לשנת 2016

דו"ח לשנת 2014

 

טפסים ומידע

באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע תמצאו מידע רב ומפורט בנושא

להורדת טופס בקשת מידע בהתאם לחוק חופש המידע: לחצו כאן

הערה: הטופס הינו בפורמט PDF ולכן הצפייה בומחייבת שימוש בתוכנת Adobe Acrobat Reader.
להורדת התוכנה לחצו כאן

 

עלויות

בתאריך ה- 25.12.13 אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט תיקון לתקנות חוק חופש המידע (אגרות). בעקבות התיקון, הוזלה אגרה הבקשה, אגרת הטיפול ואגרת ההפקה. בנוסף, קובעות התקנות החדשות פטורים לקבוצות מסויימות באוכלוסייה.

מידע נוסף על שינוי במשטר האגרות

 

טבלת מחירים מפורטת

סוג האגרה כמות סכום
אגרת בקשה 1 21 ש"ח
אגרת טיפול:
שעות עבודה ממונה
שעות עבודה איש מקצוע
שעות עבודה לשכה משפטית
טכני
  32 ש"ח עבור כל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית. כולל איתור מיון וטיפול.
אגרת הפקה:
אין לגבות אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ש"ח
1 לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב – 0.21 ש"ח
לתקליטור מחשב – 2.67 ש"ח
אחר   עלות הסרטה או הקלטה

 

מקור: שרות התשלומים הממשלתי – חוק חופש המידע – משרד המשפטים

 

נתונים סביבתיים

לנתונים סביבתיים לחצו כאן