״בנגב ייבחן העם בישראל״ – הציטוט המוכר של דוד בן גוריון הוא המצפן, עמוד הענן ועמוד האש שלנו – תושבי הנגב.

ההתיישבות בנגב היא אינטרס לאומי שנקבע עוד בקום המדינה – מאז הצלחנו לפתח אזור מרהיב, יישובים וקהילות מגוונות, פיתוחים חקלאיים פורצי דרך ברמה העולמית, מערכות חינוך מעוררות השראה, מפעלים ואזורי תעשייה המהווים עוגנים לאומיים. יחד עם זאת, הנגב מלא באתגרים נוספים – לאומיים ומקומיים, לצד הזדמנויות ופוטנציאל עצום לפיתוח ושגשוג.

הדו״ח לזקן המוגש כאן בפעם הראשונה, נועד ליצור תשתית ראויה לבחינת ההשקעה והביצוע של החלטות מדיניות שונות ביחס לנגב, וחיבורן לצרכי תושבי הנגב למול הצרכים הלאומיים. המחויבות המדינית כלפי פיתוח הנגב דורשת מעקב רב שנתי אחר ביצוע החלטות הנוגעות אליו, שאיננו תלוי בשיקולים פוליטיים זמניים.

אני מאמין שהנגב הוא התשובה לאתגרים הלאומיים המרכזיים עמם מתמודדת מדינת ישראל בימים אלה – החל מהביטחון האישי, עובר בצפיפות אוכלוסין, העומס התחבורתי, אנרגיה מתחדשת, תעסוקה הולמת ולא פחות חשוב מכך – חיים משותפים והרמוניים של כל ה-״שבטים״ בציבור הישראלי.

הדו״ח שלפניכם, והסקר המלווה אותו – נועדו לשמש כלי עבודה להגשמת חזונו של דוד בן גוריון לנגב משגשג, ואני מודה לכל השותפות והשותפים שעזרו בגיבושו.

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן 

ערן דורון

ראש המועצה האזורית רמת הנגב