חברי הועדה:

  1. עו"ד נועם אביטל
  2. אלון צדוק
  3. צחי רם
  4. שי זינדרמן
  5. יורם דרור

פרוטוקול ועדת ערר 2019- משרד הביטחון

פרוטוקול ועדת ערר 01.2021

פרוטוקול ועדת ערר 03.2021