ועדת איכות הסביבה של המועצה הינה ועדה סטטוטורית הפועלת מכח חוק פקודת העיריות ותפקידה להכווין את פעילות היחידה הסביבתית ולהוות גורם ציבורי היוזם ומתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה במועצה האזורית.

ועדת איכות הסביבה של המועצה מורכבת מחברי ועדה שהינם מנהלי מחלקות המועצה (חינוך וקהילה, חברה כלכלית, תיירות והיחידה הסביבתית), נציגי מחלקות (תברואה ושרותים חברתיים), נציגת המליאה ונציגי ציבור; נציג החלה"ט ונציגי ציבור(על בסיס התנדבותי) מיישובי המועצה

ועדת איכות הסביבה של המועצה הוקמה בשנת 1994/95. בשנים הראשונות לאחר הקמתה עסקה הועדה במפגעים סביבתיים שמקורם ברמת חובב. בשנת 2000 בחרה הוועדה לעסוק בנושאים נוספים כגון מיחזור, חינוך, מפגעים סביבתיים שמקורם בתעשיות בישובים וטיפול בפסולת חקלאית.

כיום החלה הועדה תהליך של בחירת שלושה נושאי עבודה מרכזיים לשנת 2012 ותעדוף מגוון הנושאים הסביבתיים אשר יעלו לדיון הועדה. תפקיד נוסף של הועדה הינו לפקח על ביצוע תכנית האב לפיתוח בר-קיימא של המועצה אשר אושרה בסוף 2011.

הועדה מתכנסת אחת לשישה שבועות וכמו כן נערכים סיורים שנתיים.

 

חברי הועדה:

  1. אסף עמיחי- יו"ר הועדה
  2. יעל גרינוולד
  3. אורלי גלאור
  4. ארז לוזון
  5. יריב מילוא
  6. שי טחנאי
  7. רננה אילן
  8. דוד פלמח
  9. חיה שרפ