הנחיות לנסיעה על ציר המערכת (כביש עזוז – צומת שיקמה)

 1. לאור הרגישות הקיימת בגבול עם מצריים, להלן הנחייה בנושא הנסיעה על ציר המערכת (עזוז – צומת שיקמה).

 2. הנחיות לתנועת רכבים אזרחיים/פרטיים

  1. תנועת אזרחים תותר בשעות היום בלבד.

  2. כניסה לכביש תותר עד שעה לפני החשכה ושעה אחר הזריחה.

  3. תנועת רכבים פרטיים תותר בשיירה בת 2 רכבים לפחות.

  4. בכל צמד רכבים יהיה כלי נשק (רובה/אקדח) אחד לפחות, המוחזק בריון ע"פ הדין.

  5. בכל רכב יהיה טלפון סלולרי – כשהרכב עובר במחסום, יש לקחת את מס' הטלפון.

  6. מהירות הנסיעה בציר תוגבל ל- 60 קמ"ש.

 3. תנועת קבלנים אזרחיים לצרכי עבודות תשתית ובינוי

  1. רכבי הקבלנים – משאיות, מערבלים, מנופים ואחר, רשאיות לנוע על הציר ללא נושא נשק וללא ליווי.

 4. באחריות החטיבה המערבית לבצע מעקב אחר הכניסה והיציאה מציר המערכת ולאכוף את ההנחיה.

 5. כל שינוי מהפקודה הנ"ל מחייב אישור מפקד האוגדה.

 6. תוקף ההנחייה מיום פרסומה (25/06/06).