ועדה סטטוטורית הנבחרת על ידי המועצה מבין חברי המליאה.

תפקידיה העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הוועדות השונות ולפקח עליהן, לוודא כי החלטות המליאה והוועדות השונות יבוצעו כדין, וכן למלא כל תפקיד אחר שמטילה עליה מליאת המועצה.

 

חברי הנהלה

  1. ערן דורון יו"ר המועצה
  2. אליסף פלמר
  3. רויטל ראובני
  4. ארז לב רן
  5. דוד בן לולו
  6. יפתח גרוני