עוזי חבשוש
מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב
08-6564107
050-7579378
08-6564100

אלינור ברזילי
עוזרת מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב
08-6564160
058-4488620
08-6564100

ליאון דוד
מנהל מרכז היזמות והעסקים
054-6177844
 

החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב מהווה פלטפורמה יזמית לפיתוח כלכלי של אזור רמת הנגב.
במסגרת זו עוסקת החברה בליווי פרויקטים לאומיים ומקומיים המהווים מקור תעסוקה והכנסה מארנונה. בשנים האחרונות נרשמת תנופת פיתוח גדולה באזור בה קודמה הקמת קריית ההדרכה, תחנות הכוח, אזור תעשיה ומתוכננים פרויקטים מסחריים נוספים.

 

תחת הגדרת פעילות החכ"ל ניתנים השירותים הבאים לתושבי המועצה:

  1. ליווי יזמים להקמת עסקים ויוזמות כלכליות – ליווי יזמים מהשלב הרעיוני עד שלב הוצאת
    האישורים הנדרשים והקמת העסק.
  2. הסרת חסמים – מתן סיוע בהסרת חסמים רגולטורים ובירוקראטיים מול משרדי הממשלה.
  3. יעוץ בקידום פרויקטים – מתן שירותי יעוץ והכוונה בקידום פרויקטים.