מיכל פריאל
מנהלת גיל רך גנים
08-6564166
050-5949376

אנה גוזלן
מזכירת אגף קהילה וחינוך
08-6564151
050-5794159

לצד התכנים המועברים כחלק מתכניות הלימודים המוכרות והמקובלות, פעולות במערך הגנים תכניות ייחודיות:

  • תכנית מעג"ן– תכנית התערבות מערכתית רב תחומית בתחומי התפתחות שונים במטרה לאתר בעיות מוקדמות במסגרת הגיל הרך וטיפול בהן.
  • חינוך סביבתי, בשיתוף הרשת הירוקה – עידוד וטיפוח תכנים העוסקים בסביבה וקיימות בגני הילדים.
  • הנגב הוא ביתי –הטבע, סביבת המגורים, החי והצומח הם חלק בלתי נפרד מעולמו של הילד, והטיול הוא ערך מרכזי וחשוב בלמידה.
  • סל תרבות לילדי הגנים הכולל שלושה מופעים (דרמה, מחול ושירה).
  • ספריית פיג'מה– הספריה מעניקה מדי חודש ספרי ילדים איכותיים, ולצידם הצעה לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם.
  • קרן קרב– לעידוד שיוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעילויות העשרה מגוונות.
  • מוכנות לכתה א' – תכנית שנתית משותפת לגננות גני החובה ומורות כתה א', לקראת המעבר מהגן לבית הספר.

 

רישום לגנים ולמעונות יום

 

רישום לגני משרד החינוך ולכיתה א':

רישום מקוון לגני הילדים ולכיתות א’

 

רישום למעונות יום: מתבצע דרך אתר טלאול של משרד הכלכלה.