מחלקת התברואה מבצעת דיגומי מים ברחבי המועצה ע"פ הנדרש בחוק.

בנוסף, מבצעת חברת מקורות דיגומי מים נוספים מנקודות אשר ברשותה.

 

תוצאות דיגומי מים בישובים – אתר משרד הבריאות
* יש לבחור שם ישוב לאחר מכן לשונית פירוט תוצאות דיגום לאחר מכן סוג בדיקה לבחור בדיקה מיקרוביאלית