בית הספר התיכון האזורי רמת הנגב

בית הספר התיכון רמת הנגב הוקם בשנת 2019 על ידי המועצה האזורית רמת הנגב.
התיכון הוקם אחרי תהליך ארוך של שיתוף ציבור וועדת היגוי שהורכבה מתושבים נציגים של כלל יישובי המועצה. הרעיון היה להקים תיכון אזורי שייתן מענה לכל תלמידי המועצה האזורית רמת הנגב, תוך דגש על תקשורת מקרבת, למידת מיומנויות של המאה ה- 21 ויצירת יחסים קרובים ומשמעותיים בין התלמידים לאנשי הצוות.
כל זאת מתוך מטרה לקדם תפיסות בסיסיות שרואות את התקדמות התלמידים במרכז, שותפות של הקהילה במועצה האזורית רמת הנגב ולמידה כמו בחיים.
לכל תלמידי בית הספר יש חונך או חונכת אישית שמסייעים לתלמידים להתקדם ולהגדיר יעדים אישיים, חברתיים ולימודיים. יחס החניכה בתיכון קטן מאוד: לכל 11-15 תלמידים, יש חונך אישי.

תיכון רמת הנגב הינו תיכון ארבע שנתי (ט'-י"ב), צומח. בבית-הספר לומדים כיום (תש"פ) כ- 100 תלמידים והוא צפוי לגדול כל שנה בכ- 60 תלמידים נוספים.

בית הספר שם לעצמו כיעד לקדם ארבעה ערכים בסיסיים שבאים לידי ביטוי בבית הספר בתחומים רבים: בחירה, אחריות, שותפות ואמון.
תלמידי בית הספר בוחרים הלכה למעשה נושאים רבים שמשפיעים על הלמידה שלהם: מהדרך לפתוח את יום הלמידה, דרך קורסי בחירה במקצועות שונים, מגמות, קדמגמות, תכנית 'שוליה בקהילה' ועוד.
התלמידים לוקחים אחריות על הלמידה שלהם ולומדים לנהל את הזמן שלהם בצורה הטובה ביותר עבורם.
התלמידים שותפים לוועדות שקובעות את סדר היום החברתי בבית הספר מאירועי חגים, תרבות, דרך טיול שנתי ועיצוב בית הספר.

דף הפייסבוק של תיכון רמת הנגב

בית הספר התיכון לחינוך סביבתי

התיכון לחינוך סביבתי הוא בית ספר פנימייתי על-אזורי, פרטי, ארבע-שנתי (ט'-י"ב), הקולט תלמידים מכל רחבי הארץ.  

כל תלמידי בית הספר לומדים במסלול לבגרות מלאה, הכולל הגברה לימודי סביבה בהיקף של 5 יחידות לימוד. 

אתר בית הספר לחינוך סביבתי