תושבים יקרים,

המועצה בשיתוף עם משרד הפנים פועלים למתן סיוע לאוכלוסיות זכאיות לביטחון תזונתי באמצעות חלוקת תווי מזון.

הקריטריונים לזכאות התווים נקבעו בהתאם להנחיות של משרד הפנים.

הזכאות לתווי מזון הינה לתושבי הרשות הזכאים להנחה בארנונה לשנת 2020/2021 לפי מבחן הכנסות בשיעור של  70% ומעלה  או אזרחים ותיקים שמקבלים השלמת הכנסה הזכאים ל 100% הנחה בארנונה לשנת 2020/2021.

פרויקט הסיוע להבטחת ביטחון תזונתי יאפשר ליחידים ומשפחות סיוע לצורך הבטחת ביטחון תזונתי על רקע משבר הקורונה ובמסגרתו יחולקו לזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרי בסיס חיוניים.

פרטי הזכאים יועברו לעמותת אשל ירושלים האחראית על חלוקת התווים, נציג מטעם העמותה יצור קשר עם הזכאים לחלוקת התווים

מי זכאים לסיוע?

1. תושבות ותושבים שלא נדרשים להגיש בקשה - הרשות תעביר למשרד הפנים את פרטיהם והכרטיס יישלח לביתם באופן אוטומטי:


א. מקבלי הנחה לפי הכנסה נמוכה של יותר מ-70% בתשלום הארנונה לשנת 2020/2021 , על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות.

ב. אזרחים ותיקים, שמקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל-100% הנחה בתשלום הארנונה לשנת 2020/2021 , בהתאם לכללים הקבועים בתקנות.

2.תושבות ותושבים שנדרשים להגיש בקשה:

אזרחיות ואזרחים שלא רשומים כתושבי הרשות המקומית צריכים להגיש את הבקשה לרשות ע"פ כתובתם במשרד הפנים.
א. תושבות ותושבים שלא נכללים בסעיף 1 רשאים להגיש בקשה לצורך בחינת הזכאות לתווי מזון על סמך התנאים הרשומים בטופס בקשה  ועל סמך טבלת הכנסה הקבועה בתקנות.

להלן טבלת מבחן הכנסה:

 

 

אם את או אתה עומדים בתנאים כאמור, אתם רשאים להגיש בקשה באופן דיגיטלי או ידני.:
* מילוי טופס בקשה באופן ידני. להורדת הטופס לחצו כאן. יש לשלוח את הטופס בצירוף המסמכים הנוספים המצוינים בו.
 לכתובת המייל הבאה: shanif@rng.org.il

1
פרטים אישיים
2
תנאי זכאות
3
קבצים וסיום

 

 

מגדר * שדה חובה
 

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? * שדה חובה

נא לבחור בהתאם את תיבת הסימון * שדה חובה

שכיר-נא לצרף תלושמי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 או 2020. או ינואר עד דצמבר 2019 או 2020.לעצמאי- שומת מס אחרונה שיש בידו.למי שאינו עובד- דיווח מעסיקים, מעמד לא עובד ואישור זכאות גימלה

אני מצהיר/ה כי:

אני תושב/ת מדינת ישראל * שדה חובה

אני לא שוהה באופן קבוע במהלך התקופה שבין יום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) ליום י"ב בניסן התשפ"א (25 במרץ 2021) במקום שבו נותנים לי אכסון וכלכלה, והתמגוררים איתי בדירה לא שהו באופן קבוע במקום כאמור * שדה חובה

Browser not supported

הריני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא

* הבקשה תיבחן על ידי הרשות בפיקוח משרד הפנים. מי שיימצא זכאי, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במקרה שיאחר את מועד חלוקתם.
* ניתן להגיש בקשות לרשות עד תאריך 22.4.21, ומי שיימצא זכאי על ידה עד תאריך 6.5.21 יקבל סיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו.

קישורים חשובים:

פרטים נוספים באתר משרד הפנים