במסגרת אחריות על בטיחות במזון, מבצע הווטרינר פיקוח על עסקים טעוני רישוי וכן מבצע בדיקות משנה במוצרי מזון מן החי המגיעים לתחום הרשות.

 

בדיקות משנה

בדיקת משנה היא בדיקה המבוצעת על ידי וטרינר הרשות שלתחומה מגיעים מוצרי מזון מן החי – בשר, עופות, דגים ומוצריהם. מטרת הבדיקה: הבטחה של הובלת המוצרים בתנאי תברואה נאותים ושמירה על שרשרת הקירור.

הבדיקה מהווה נקודה קריטית בשרשרת הבדיקות שעובר הבשר מהמפעל ועד ליעדו הסופי. זאת, במטרה למנוע הרעלת מזון או העברת מחלות זואונוטיות לבני אדם, ולשם הבטחת בריאות הצרכן.

באחריותו של כל אדם המוכר או משווק בשר, עופות, דגים ומוצריהם, לדרוש מספק המוצרים תעודה וטרינרית המעידה על כך שמוצרים אלה עברו בדיקת משנה. סעיף זה נוגע גם לבעלי מסעדות ולצוות האחראים על חדרי אוכל המספקים את המוצרים לצריכה במקום.

כצרכנים, על התושבים לדרוש מבעל העסק תעודה המעידה על ביצוע בדיקת משנה למוצרי הבשר, ובכך להבטיח שהמוצר הגיע בצורה תקינה לחנות.

 

פיקוח על עסקים טעוני רישוי

וטרינר המועצה ממונה מטעמה לטיפול בכל הקשור לפיקוח על עסקים טעוני רישוי.

על העסקים טעוני הרישוי הנמצאים בפיקוח הווטרינר נמנים מספר סוגים:

  • עסקים המוכרים מוצרי מזון מן החי – מסעדות, סופרמרקטים ועוד.
  • עסקים המחזיקים בעלי חיים – רפתות, לולים, דירים, אורוות ועוד.
  • חנויות המוכרות בעלי-חיים – חנויות לחיות מחמד ועוד.

פיקוחו של הווטרינר על עסקים אלה נעשה הן בעת הקמת העסק והן בעת הפעילות השוטפת.