מועצה אזורית רמת הנגב הינה קהילה צומחת בליבו של אזור מדברי. שיטחה של רמת הנגב הוא הגדול ביותר בישראל 4.2 מליון דונם כ 22% משטחה של ישראל. כ 8,000 תושבים מתגוררים ב-15 ישובים קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים חילוניים ודתיים.

 

מה זה מועצה אזורית?

מועצה אזורית כהגדרתה, היא רשות מקומית המאגדת בתוכה מספר יישובים כפריים (מושבים, קיבוצים, ישובים קהילתיים וכו') באותו אזור והמנהלת את ענייניהם, לא כולל ערים ומועצות מקומיות.

יישובי המועצה נחלקים לשלושה ע"פ אזורים גיאוגרפיים: אגן משאבים הכולל את כפר רתמים, ישוב קהילתי דתי , קבוץ רביבים , קיבוץ משאבי שדה קבוץ טללים אשלים ושיזף. פתחת ניצנה הכוללת את המושבים קדש ברנע , כמהין באר מילכה, הקהילה החינוכית ניצנה ועזוז. אגן שדה בוקר הכולל את מדרשת בן גוריון- ישוב קהילתי , קבוץ שדה בוקר ומרחב עם – ישוב קהילתי דת. כמו כן יזמה המועצה והקימה את פרוייקט דרך היין הכולל 24 חוות חקלאיות, רוח מדבר ושנטי במדבר , פרויקטים חברתיים לאומיים.

פעילותה של המעוצה מושפעת ממאפיינה הייחודיים בראשם היקפם של שטחי האש ושמורות הטבע ( למעלה מ97% ) מחד והריחוק ממרכזי האוכלוסין וממרכז המועצה ופיזורם של יישוביה מאידך המרוחקים בעיקר של ישובי פיתחת ניצנה סמוכי הגדר לאורך גבול מצרים.

בעשור האחרון , הוכפלה אוכלוסיית המועצה וכל יישוביה מצויים בתהליכי הרחבות לקליטת משפחות חדשות.

 

חזון מועצה:

המועצה האזורית רמת הנגב פועלת ברוח חזונו של דוד בן גוריון ומתוקף המשימות הלאומיות של מדינת ישראל ליישוב, פיתוח ושימור הנגב, מתוך ערכי הציונות הסביבתית למען עם ישראל ותושבי המדינה.
קהילת רמת הנגב היא חברה פלורליסטית וסובלנית המשקפת את החברה הישראלית על גווניה.
המועצה תאפשר לתושביה איכות חיים, מערכת חינוך מקדמת, מכילה וחדשנית, מערכת שירותים ברמה גבוהה, חוסן קהילתי ותחושת שייכות. המועצה תפעל לטיפוח ולחיבור הסביבה הפיזית והאנושית ולקידום והקמה של יישובים רב-דוריים, בני קיימא, על גוניהם השונים, המקיימים חיי קהילה איכותיים. כל זאת תוך ביסוס העצמאות הכלכלית של המועצה והישובים, המנהיגות המקומית ודור ההמשך בקהילות.

 

יעדי המועצה -תכנית חמש שנתית (2018-2023):

  1. עצמאות כלכלית: המועצה תשמור על עצמאות כלכלית ותפעל לחיזוק כלכלת הישובים, תוך פיתוח מקורות הכנסה עצמאיים.

  2. התיישבות וצמיחה דמוגרפית: המועצה תגדל ל 10,000 תושבים בתוך חמש שנים, עם עתודות תכנוניות ל 5,000 תושבים נוספים בחמש השנים שלאחר מכן. המועצה תוביל תהליכי צמיחה דמוגרפית בישובים, בהתאמה למאפיינים הדמוגרפים השונים הקיימים במועצה.

  3. חינוך: המועצה תפעל למענה חינוכי איכותי לכלל ילדי המועצה בדגש על הקמת תיכון אזורי ומענה לגיל הרך.

  4. נראות, ביטחון ובטיחות: המועצה תפעל לשיפור משמעותי של הנראות ברחבי המועצה ולשדרוג רמת הבטיחות והביטחון בישובים.

  5. פרט וקהילה: המועצה תגבש מענים תואמים לצרכים המשתנים של תושבי המועצה, תוך מתן דגש לגיל השלישי והקמת מרכז בריאות אזורי

  6. אגני ההתיישבות: המועצה תאפיין שלושה אגני התיישבות ואגן תעשייתי במרחב ותפעל לחיזוקם בשימת דגש על הייחוד של כל אזור ומתן ביטוי ליתרון היחסי בפיתוח האגן וקידומו.

  7. שירות לציבור: המועצה תתאים את המבנה הארגוני שלה לצרכים המשתנים של האוכלוסייה מקבלת השירות, תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית ותרבות ארגונית של שירותיות, שקיפות ושיתוף.

  8. יחסי ישובים מועצה: המועצה תפעל להסדרת מערכת היחסים בשלטון הדו-רובדי, מועצה וישובים, בשירות לתושב, במישור המוניציפלי, התכנוני והקהילתי.

  9. משימות לאומיות: המועצה תפעל להסדרת מערכת יחסי הגומלין עם אוכלוסיית הבדואים של הר הנגב וביר הדאג'.

  10. קליטת עלייה וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות: המועצה תפעל לקליטת עלייה ביישוביה ולחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות להמשכיות העם היהודי ומימוש יעדי המועצה.

לתכנית החומש המלאה של המועצה לשנים 2018-2023 לחצו.