אגף קהילה וחינוך אחראי ליצירת התנאים לחינוך איכותי, ערכי, נגיש, מכיל ומותאם לכל ילדי רמת הנגב, ליצירת חיים קהילתיים איכותיים וטיפוח קהילות מעורבות ושותפות.

להעמיד לרשות הילדים חינוך מעולה, מוביל, ערכי, מותאם למאה ה- 21 , מכיל מפתח ומקדם.

לאפשר נגישות מקסימלית לכל תלמיד ברמת הנגב לתחומי חינוך, פורמלי ובלתי פורמלי, על מנת לפתח את כישוריו, סקרנותו ויכולותיו.

 

ד"ר ספי מלכיאור
מנהלת אגף קהילה וחינוך
08-6564181
050-2721271
08-6564100

מיכל פריאל
מנהלת גיל רך גנים
08-6564166
050-5949376

מאיה אלמליח
מנהלת משאבי חינוך ורכזת צהרונים "ניצנים"
08-6564153
050-7748212
08-6564100

אנה גוזלן
מזכירת אגף קהילה וחינוך
08-6564151
050-5794159

 

אגף קהילה וחינוך אחראי על:

  • הפעלת מערכת החינוך הפורמאלי ולא פורמאלי על כל מרכיביה (גנים ובתי ספר, חינוך מיוחד, תנועות נוער, מתנ"ס).
  • יצירת מסגרות לפעילות חינוכית, חברתית, קהילתית, פנאי והעשרה.
  • יצירת מנגנוני תיאום בין נותני השירות והמערכות והתאמתם לצרכים של תושבי המועצה.